banner

ב"ה

ממש

מתוך התמסרות למילוי רצונו הקדוש כימי קדם
ובתשוקה וגעגועים לראות את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

התלכדות והתמקדות
ב"שער לכל ענייני השליחות"
מבצע בשורת וזירוז הגאולה
וקבלת פני משיח צדקנו

תמיכה בפעילות ממש
המוטלת על כל אחד ואחת מאיתנו

•••
אנסמבל מיתרים בניגוני נשמה והתעוררות
•••
שי יוקרתי וחסידי לכל משתתף
•••

יום שני כ"ז אדר א' ה'תשע"ו (7/3/16)

אודיטוריום אריסון לאמנויות תל-אביב

סעדיה גאון 7 ת"א19:00 בר טעמים וניחוחות
19:30 פתיחת דלתות
מקומות מיוחדים לנשים
כרטיס שותפות: 280 ₪
כרטיס שותפות זוגי: 500 ₪

mask
סה"כ: 0.00
תשלום באשראי
תשלום בטלפון